Gỗ Căm Xe

Gỗ căm xe được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam, Gỗ Căm xe phân bố nhiều ở Lào, Campuchia, Việt Nam. Gỗ Căm xe được xếp vào nhóm 2 trong bảng phân loại gỗ của Việt Nam,

GIÁ GỖ MỚI NHẤT