Gỗ Dương (Poplar)

Gỗ Bạch Dương còn có tên gọi là Cottonwood, gỗ có khối lương tương đối nhẹ, nhưng có thể thu được những thanh gỗ dài và bản rộng. Tại hiện trường Mỹ và Nhật hiện nay rất thành công khi phát triển đồ gỗ dùng gỗ Bạch Dương với màu sơn Walnut.

GIÁ GỖ MỚI NHẤT