Gỗ Tràm

Gỗ Tràm hay còn gọi là Tràm bông Vàng, Gỗ Tràm có tên khoa học là Acacia auriculiformis. Cây Gỗ Tràm phân bố tự nhiên ở Australia và Đông Nam Á như Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt nam.

GIÁ GỖ MỚI NHẤT