Gỗ cao su

Hiện nay Gỗ cao su đã trở thành nguồn nguyên liệu rất có giá trị làm đồ gỗ như là sàn gỗ, vật liệu làm tàu thuyền, ván ghép, gỗ dán. Gỗ cao su có màu kem giống như gỗ sồi (Gỗ Oak).

GIÁ GỖ MỚI NHẤT